20 Hadis Dari Imam Mahdi as

20 Hadis Dari Imam Mahdi as

Hadis 1

إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا و لا أهملهم سدى بل خلقهم بقدرته و جعل لهم أسماعا و أبصارا و قلوبا و ألبابا ثم بعث إليهم النبيين (ع)  مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ يأمرونهم بطاعته و ينهونهم عن معصيته و يعرفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم و دينهم‏

 بحارالأنوار ج : 53 ص : 194

Imam Mahdi as bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT tidak menciptkan mahluknya dengan sia-sia, dan mereka tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi Dia menciptakan mereka dengan kekuasaanNya, dan mereka dianugerahi telinga, mata, hati, dan akal pikiran, kemudian Allah mengutus kepada mereka para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan, mereka (para nabi) menyeru makhluk untuk taat kepdaNya dan mencegah mereka untuk bermaksiat, dan memberi tahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui dari perintah tuhan mereka dan agama mereka.

Baca lebih lanjut

Iklan

Imamah Ahlilbait as

Urgensitas Eksistensi Imam

Mukadimah

Mengingat urgensitas yang dimilikinya, Imamah senantiasa  menjadi pembahasan yang hangat di antara kaum Syiah dan Ahli Sunnah. Para Ulama’ Syiah telah menulis berbagai kitab yang sangat banyak yang sarat dengan pelbagai argumentasi dalam menetapkan Imamah, di mana untuk menjelaskan argumentasi-argumentasi itu secara ringkas pun, membutuhkan waktu dan kesempatan yang tak sedikit.

Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan permasalahan imamah dalam dua bagian pokok, pertama urgensitas wujud Imam. Kedua sejumlah argumentasi naqli tekstual dalam menetapkan keimamahan atau kepemimpinan Ali as dan sebelas orang dari keturunannya, yang legalitasnya berasal dari tuhan dan dengan pelantikan atau pengangkatannya oleh nabi SAW.

Baca lebih lanjut

Melirik Sanggahan-sanggahan terhadap Mahdisme

Melirik Sanggahan-sanggahan terhadap Mahdisme

Pertama: mengetahui sanggahan dan isykalan yang ditujukan kepada Mahdawiyah, menjawab, dan bergelut dengan masalah seperti ini, termasuk sebuah dimensi penting pendidikan inthidar.

Jika memang Mahdisme merupakan poros dan dasar pendidikan person dan social, dan memang begitu adanya, maka mengenal isykalan dan sanggahan terhadap mujud mahdawiyah, adalah salah satu hal sangat penting yang harus dipahami dan dipahamkan secara mendalam.

Tanpa diragukan lagi, pendirian sebuah yayasan, lembaga, atau apa saja yang berkenaan dengan pengenalan terhadap sanggahan-sanggahan mahdawiyah proses jawabannya tak ayal lagi merupakan sebuah kelaziman.

Baca lebih lanjut

Hadis-hadis Nabawi Tentang Kabar Gembira Munculnya Imam Mahdi as

Hadis-hadis Nabawi
Tentang
Kabar Gembira Munculnya Imam Mahdi as

Sesungguhnya hadist-hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah saw tentang imam Mahdi as merupakan kelompok terbesar dan terbanyak yang memberikan kabar gembira akan datangnya penyelamat akhir zaman tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa hadist-hadist yang ada di dalam kitab-kitab Ahli-sunnah tentang imam Mahdi as, kebanyakannya diriwayatkan dari Rasulullah saw, dengan sanad / jalur yang banyak dan kandungan yang bermacam-macam.

Baca lebih lanjut

Imam Mahdi AFS, Dalam Agama Agama

Kedatangan Seorang Juru Penyelamat

Semenjak dahulu kala, kedatangan seorang juru penyelamat di akhir zaman adalah sebuah keyakinan yang telah diterima oleh semua kalangan. Mereka selalu mengenangnya dan menanamkan keyakinan tersebut di dalam benak mereka. Hingga sekarang pun, setelah beribu-ribu abad berlalu, kita masih dapat menemukan bukti-bukti historis tentang hal itu.

Salah seorang penulis menegaskan , “Pada dasarnya, fotorisme (keyakinan tentang periode akhir zaman dan kemunculan seorang juru penyelamat yang selalu ditunggu-tunggu) adalah sebuah keyakinan fundamental di dalam agama-agama Yahudi, Zoroaster, Kristen dengan ketiga alirannya (Katholik, Protestan dan Ortodoks), para peyakin kenabian pada umunya dan agama Islam pada khususnya. Hal itu telah dibahas secara mendetail di dalam pembahasan-pembahasan teologis agama-agama langit.” [1]

Baca lebih lanjut

Imam Mahdi af dan Masyarakat Ideal

Manusia secara naluri mempunyai kecenderungan pada kesempurnaan seperti mencari keadilan, kebenaran dan kebaikan. Dengan adanya kecenderungan tersebut, manusia sepanjang sejarah berusaha merealisasikan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai akhlak. Para nabi dan wali merupakan penggagas dan pendahulu misi-misi suci tersebut. Upaya dan perjuangan mereka semenjak awal berupaya memberikan petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan dan keadilan hingga dunia ini terlepas dari kezaliman dan arogansi.

Baca lebih lanjut

Imam Mahdi, Sang Juru Selamat

Malam 15 Sya’ban 255 Hijriah atau dikenal dengan malam Nisfu Sya’ban, Hakimah, bibi Imam Hasan Askari as berkunjung ke rumah Imam untuk bersilaturahmi. Di saat Hakimah hendak minta izin untuk pulang, Imam berkata kepadanya, “Bibi! Malam ini menginaplah di rumah kami.”

Baca lebih lanjut

Keadaan ketika Imam Al-Mahdi Lahir

KATA SAMBUTAN

Adik-adik dan remaja tercinta!
Dalam kehidupan dunia ini, kita selalu memerlukan manusia-manusia teladan yang berakhlak agung dan mulia, sehingga dengan keteladanan mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama dan para Imam Ahlul Bait as. merupakan manusia-manusia teladan bagi kita semua.

Baca lebih lanjut